Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

Медичні огляди

1.    Медичні огляди водіїв транспортних засобів.

Проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видачі їм особистих медичних книжок(Форма № 1-ОМК).
 

Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортними засобами, враховуючи перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами.


Медична довідка для водіїв за формою 083/о потрібна в таких випадках:

 • Проходження ТО (техогляд);

 • Здача іспиту на право керування засобом пересування для всіх категорій;

 • Оновлення водійського посвідчення та інших подібних документів;

 • Відновлення втрачених водійських прав та інших подібних документів.

Медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактора). В окремих випадках для уточнення діагнозу спеціалістами медичної комісії особі призначаються індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду особи та дані щодо перебування її на психіатричному обліку за місцем проживання.

За результатом попереднього (періодичного) медичного огляду медична комісія видає Медичну довідку за формою 083/о. Комісія з медичних оглядів водіїв транспортних засобів працює на базі лікарні(з поліклінікою)ТМО.

Перелік документів,необхідний для допущення кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів до проходження медичного огляду:

 • Паспорт особи,що бажає пройти медичний огляд.
 • Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду – форма 122-2/о
 • Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду – форма 140/о.
 • Дві фотокартки розміром 3см. x 4см.

 

2.    Медичні огляди медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи (ф. N 127/о (облікова), є єдиним документом, що видається громадянину лікувально-консультативною комісією після проведення медичного огляду з метою вирішення питання про наявність або відсутність медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576 'Про затвердження Положення про дозвільну систему' та від 7 вересня 1993 р. N 706 'Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії'.
Питання про видачу медичної довідки вирішується лікарсько-консультативною комісією, до складу якої входять: голова комісії ,лікар-терапевт,лікар- невропатолог, лікар- отоларинголог, лікар-офтальмолог. Перелік лабораторних та функціональних обстежень включає в себе обов'язковий обсяг (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору), а також індивідуальні додаткові обстеження, що призначаються лікарями - членами лікарсько-консультативної комісії. При вирішенні питання про видачу медичної довідки обов'язково враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина, дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку.

Перелік документів,необхідний для проходження медичного огляду:

 • 1.Паспорт особи,що бажає пройти медичний огляд.
 • 2.Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду – форма 122-2/о.
 • 3.Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду – форма 140/о.
 • 4.Дві фотокартки розміром 3см. x 4см.

 

3.    Проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видачі їм особистих медичних книжок(Форма № 1-ОМК).

Проведення попереднього та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та медичному огляді осіб віком до 21 року.

Метою проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров'я працюючого населення.
Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар- дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927.
В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.

Перелік документів,необхідний для проходження медичного огляду:

 • Паспорт особи, що бажає пройти медичний огляд.
 • Фотокартка розміром 3см. x 4см.


4.    Проведення попереднього та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та медичному огляді осіб віком до 21 року.

Попередній медичний огляд. Під час прийняття на роботу проводять обов’язковий попередній медичний огляд.

Його мета:

 • визначити стан здоров'я працівника і зареєструвати показники здоров'я. На основі цього огляду визначають можливість працівника виконувати професійні обов’язки в конкретному виробничому середовищі без погіршення стану здоров'я.
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Перелік загальних медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу наведено у додатку 6 до Переліку № 246.

Для проходження медичного огляду працівник пред'являє до Комісії:

 • Направлення, видане роботодавцем за встановленою Формою(додаток№3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій ,затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р)
 • Паспорт або інший документ, що посвідчує його особу.
 • Медичну карту амбулаторного хворого з місця постійного обслуговування.
 •  Працівники, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляд.
 • Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
 • Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

 

3. Відбір на санаторно-курортне лікування

Відповідно до Наказу МВС від 14.12.2015 № 1568 «Про затвердження Порядку пільгового реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України поліцейських, деяких інших категорій осіб та членів їх сімей» мають право на безкоштовну медичну та медико-психологічну реабілітацію:

 • поліцейські та працівників МВС та Національної поліції України (далі - Національна поліція), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;
 • поліцейські та працівники МВС, які постраждали при виконанні службових обов’язків та/або потребують продовження лікування після стаціонарного лікування;

На пільгове санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок:

 • поліцейські та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років);
 • громадяни України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату, яким призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) - один раз на рік;
 • громадяни України з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату, яким призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років) - один раз на рік;
 • члени сімей поліцейських, які загинули (померли) під час проходження служби в поліції, - один раз на два роки на безоплатній основі (дружина (чоловік), якщо вона (він) не одружилася (не одружився) вдруге, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років, а також діти - інваліди з дитинства (незалежно від віку), яким призначено пенсію в разі втрати годувальника на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»);
 • члени сімей колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків - один раз на два роки на безоплатній основі (дружина (чоловік), якщо вона (він) не одружилася (не одружився) вдруге, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років, а також діти - інваліди з дитинства (незалежно від віку), яким призначено пенсію в разі втрати годувальника на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»);
 • державні службовці та працівники навчальних закладів, медичних, наукових установ та установ забезпечення МВС або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в МВС або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України «Про державну службу», а в навчальних, медичних закладах, установах забезпечення та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах, та члени їх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років);
 • громадяни України з числа колишніх працівників міліції, зазначених в абзаці шостому цього пункту, яким призначено пенсію на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та членів їх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах - до 23 років);
 • державні службовці відповідно до Закону України «Про державну службу» та інші працівники органів, закладів, установ Національної поліції та МВС, які не належать до категорій громадян, зазначених в абзацах першому - восьмому цього пункту.

Для постановки на облік для одержання санаторно-курортної путівки НЕОБХІДНО подати такі документи:

 • рапорт/заяву на проведення санаторно-курортного лікування/ оздоровлення та відпочинку;
 • копію службового (пенсійного) посвідчення та паспорта (для дружини (чоловіка) - паспорта);
 • довідку форми № 070/о (видається лікарем поліклініки);
 • копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про народження дитини - при отриманні путівки на членів сім’ї;
 • копію посвідчення багатодітної сім’ї - багатодітним сім’ям;
 • витяг з наказу про звільнення;
 • пенсіонерам довідку органів пенсійного фонду про отримання пенсії згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 • постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС довідку управління праці та соціального захисту населення про забезпечення санаторно-курортним лікуванням у поточному році ;
 • довідку з навчального закладу - для підтвердження факту навчання за денною формою у вищих навчальних закладах (членам сімей, віком старше 18 років);
 • копії документи, які посвідчують право на пільги.

Під час подання копій посвідчень надаються їх оригінали для звірки.


При одержанні путівки при собі мати обов’язково:

 • Висновок медично - відбіркової комісії ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»;
 • Медичну довідку форма 0.70/о;
 • Санаторно - курортну карту (форма 072/о)
 • Довідку з головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (вул.Смілянська, 23, 5 поверх, каб.50) про перебування на обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України, як одержувача пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». (Постанова КМУ від 27.04.2011 №446).
 • Довідку з управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС про те, що Ви не користувались в поточному році путівкою (для учасників ЛНА на ЧАЕС 1-2 категорії);
 • Пенсійне або службове посвідчення;
 • Документ про підтвердження пільги;
 • Паспорт (для членів сімей);
 • Трудову книжку (для працюючих пенсіонерів).

 

4.Експертиза тимчасової непрацездатності(ЕТН) 

Організація та проведення ЕТН здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Положення про ЕТН, Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі – Інструкції № 455), а також Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров′я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004  № 532/274/136-ос/1406.

 

І. Завдання ЕТН

1. Встановлення у працівників факту тимчасової непрацездатності          (далі – ТН), визначення її термінів, надання рекомендацій про відповідні умови праці для хворих, які не мають групи інвалідності, але потребують, тимчасово чи постійно, особливих умов праці за станом здоров'я.
2. Проведення повного та своєчасного обстеження, лікування хворих і надання відповідних рекомендацій.
3. Вирішення питання про направлення хворих на медико-соціальну експертну комісію при наявності у них стійкого чи незворотного характеру захворювання, несприятливого трудового прогнозу незалежно від строку тимчасової непрацездатності, при тривалій тимчасовій непрацездатності у строки, визначені Інструкцією № 455.
4. Вирішення питання про направлення на МСЕК застрахованих осіб із числа колишніх співробітників ОВС за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм (пов′язаними з проходженням служби в ОВС чи пов′язаними з виконанням службових обов′язків), які спричиняють обмеження життєдіяльності. 

 

ІІ. Рівні проведення ЕТН

 1.  перший - лікуючий лікар;
 2. другий - завідувач профільного відділення, заступник начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи та ЕТН;
 3. третій - лікарсько-консультативна комісія (далі – ЛКК);
 4. четвертий – голова ЛКК

 

ІІІ. Порядок проведення ЕТН за рівнями

 1. Перший рівень.

Лікуючий лікар:

 1. Розв'язує питання про видачу документів, що засвідчують ТН громадян у разі захворювання або травми, по догляду за хворим членом сім'ї, хворою дитиною,  дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною, при карантині на підставі даних всебічного медичного обстеження пацієнта, ураховуючи ступінь функціональних порушень органів та систем, характер та перебіг патоло¬гічного процесу, умови праці.
 2. Видає документ, що засвідчує ТН громадян, особам, що визнані непрацездатними при відвідуванні їх удома.
 3. Видає разом із завідувачем профільного відділення документи, що засвідчують ТН громадян, на період лікування в стаціонарі.
 4. Відображає у медичних картах амбулаторного (стаціонарного) хворого скарги, анамнез, у тому числі страховий (за останні 12 місяців), дані об'єктивного огляду, додаткових методів обстеження та іншу інформацію, яка є підставою для визначення діагнозу та видачі документів, що засвідчують ТН громадян, перелік необхідних лікувальних та оздоровчих заходів, консультацій відповідно до стандартів медичних тех¬нологій лікувально-діагностичного процесу та протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями, рекомендований режим; номер документа, що засвідчує ТН, термін, з якого і до якого він виданий, дату наступного з'явлення хворого на прийом, направлення на ЛКК.
 5. При чергових оглядах хворого у медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого відображає динаміку захворювання, обґрунтовує корекцію лікування та призначення додаткових обстежень із урахуванням стандартів медичних технологій лікувально-діагностичного процесу та протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями; визначає строк ТН та його продовження із зазначенням номера документа, що засвідчує ТН, дати, з якої до якої він продовжується, та дати наступного огляду. При відновленні працездатності вносить дані клінічного огляду пацієнта, що є підставою для закриття документа, який засвідчує ТН, із зазначенням його номера та дати, з якої пацієнт має стати, до роботи. У разі  виписки  хворого  зі   стаціонару   при   відновленні працездатності  у  виписці  з медичної карти стаціонарного хворого (ф.  027/о) обов'язково зазначає дату висновку ЛКК (за наявності),  лікувальні та трудові рекомендації, дату закриття листка непрацездатності,  дату,  з якої необхідно стати до роботи, номери   документів,  що  засвідчують  ТН громадян.  Якщо хворий продовжує хворіти,  у виписці зазначає дату явки  на  прийом  до  лікаря поліклініки,  обґрунтовує продовження листка непрацездатності та направлення  на  амбулаторне  лікування після виписки хворого зі стаціонару.
 6. У разі звернення хворого з приводу нещасних випадків, вказує у медичній карті амбулаторного хворого дату та час звернення хворого; дату, час, місце та обставини травми; вид травми (виробнича чи побутова) зі слів хворого, які надалі не можуть виправлятися або змінюватися; детально описує характер ураження та оформлює відповідну документацію (відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС  України, затвердженого наказом МВС України від  27.12.2002  № 1346 (зі змінами), Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвер¬дженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, та  Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого по¬становою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270).
 7. Формулює діагноз, який обумовлює ТН, відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10), відображаючи ступінь функціональних порушень органів і систем, ускладнень, ступінь їхньої тяжкості.
 8. Забезпечує реєстрацію документів, що засвідчують ТН громадян, у день встановлення ТН хворого з дня прийому; а при виписуванні документів, що засвідчують ТН громадян, при відвідуванні їх вдома – строком не пізніше 10:00 години наступного дня.
 9. Надає медичні рекомендації щодо подальшого лікування, працевлаштування, дієтичного харчування, санаторно-курортного лікування тощо.
 10. Забезпечує своєчасне направлення хворих на лікування до стаціонарів, надає при цьому виписку з медичної карти амбулаторного хворого про проведене попереднє обстеження, лікування, строки ТН за останні 12 місяців.
 11. Представляє пацієнтів заступнику начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи або завідувачу відділення у складних випадках із питань діагностики та лікування, видачі, продовження і оформлення листків непрацездатності, направлення на ЛКК; для здійснення комісійного огляду хворих та розв'язання питання стану непрацездатності хворих при тривалості хворо¬би понад 10 днів до часу їх направлення на ЛКК, а також у разі звернення хворого до лікаря наступного дня або через вихідні дні після закриття попереднього документа, що засвідчував ТН, із позначкою «працездатний».
 12. Формує диспансерні групи, у тому числі із числа хворих, що часто та тривало хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше чотирьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності – 40 і більше або з приводу різних захворювань не менше шести випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60).
 13. Разом із заступником начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи або завідувачем відділення представляє на ЛКК:
 14. Амбулаторних чи стаціонарних  хворих, якщо їхня непрацездатність триває 30 і більше днів, для розв'язання питання про продовження лікування, його корекції, видачі довідок на санаторно-курортне лікування або реабілітацію;
 15.  Хворих, що мають ознаки стійкої втрати працездатності незалежно від тривалості хвороби, для вирішення питання про направлення їх на ВЛК (для атестованих співробітників) з ціллю визначення придатності до подальшої служби, або для вирішення питання про направлення їх на МСЕК (для цивільних осіб);
 16. Аналізує причини ТН серед працівників ОВС, особливо, диспансерної групи хворих, а також осіб, які часто та тривало хворіють, працюючих інвалідів; показники інвалідності; упроваджує заходи щодо їх зниження та профілактики.
 17. Залучає до огляду хворих для уточнення діагнозу, плану лікування та визначен¬ня причини непрацездатності фахівців інших спеціальностей.
 18. Направляє на огляд заступника начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи або завідувача відділення та ЛКК хворих із захворюваннями, складними щодо діагностики, лікування, трудових рекомендацій тощо.
 19. Вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення організації ЕТН у закладі.

2. Другий рівень.

Завідувач профільного відділення, заступник начальника лікарні   (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи та ЕТН: 

 1. Здійснює організаційно-методичне керівництво з питань ЕТН.
 2. Консультує хворих зі складними щодо визначення працездатності захворюваннями, тривалими строками лікування та ознаками стійкої втрати працездатності, разом з ЛКК ініціює  їх направлення до ВЛК (для атестованих співробітників) з метою визначення придатності до подальшої служби та до МСЕК (для цивільних осіб).
 3. Аналізує якість ЕТН на рівні лікарів поліклініки (відділення) на підставі проведеного експертного оцінювання медичної документації хворих та проведеного аналізу помилок і недоліків щодо якості медичної допомоги, причин ТН, порядку видачі та продовження листків непрацездатності, строків лікування з обговоренням на лікарських конференціях, нарадах тощо.
 4. Аналізує причини зростання кількості випадків ТН, їхньої тривалості у розрізі нозологій, по лікарях підпорядкованого підрозділу та днях тижня, помісячно. Вивчає причини негативних показників, розробляє і здійснює заходи щодо зниження рівня ТН.
 5. Аналізує стан первинної інвалідності та розробляє заходи щодо її профілактики.
 6. Разом із лікуючими лікарями оформлює санаторно-курортні карти (форму № 072/о).
 7. Здійснює комісійний огляд хворих із лікуючим лікарем та розв'язує питання стану непрацездатності хворих при тривалості хвороби понад 10 днів до строків направлення їх на ЛКК.
 8. Контролює:
 • своєчасність та повноту обстеження, діагностики та лікування хворих на догоспітальному і госпітальному етапах, їхню відповідність стандартам медичних технологій лікувально-діагностичного процесу та протоколам надання медичної допомоги за спеціальностями;
 • своєчасність направлення та якість представленої медичної облікової документації до ЛКК;
 • дотримання лікарями порядку видачі документів, що засвідчують ТН громадян, відповідно до чинних нормативно-правових актів із питань ЕТН;
 • орієнтовні строки та якість лікування хворих під час ТН в амбулаторних (стаціонарних) умовах;
 • якість оформлення записів у медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого, а саме повноту відображення скарг та їх відповідність визначеному діагнозу; якість зібраного страхового анамнезу хворого та анамнезу захворювання; відповідність записів об'єктивному стану хворого; достатнє обґрунтування діагнозу, який поставлено хворому; наявність плану обстеження та лікування хворого; наявність та правильність лікувальних і трудових рекомендацій; наявність записів про видачу листка непрацездатності, строк продовження (з якого числа і до якого) та дати наступного відвідування лікаря, при закритті листка непрацездатності – запис про його закриття із зазначенням дати, з якої необхідно стати до роботи;
 • обґрунтування продовження листка непрацездатності в разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах після стаціонарного лікування у медичній карті стаціонарного хворого та витягу з неї;
 • своєчасність направлення хворого до стаціонару при наявності медичних показань із урахуванням профілю захворювання;
 • правильність оформлення медичної облікової документації;
 • правильність відбору при направленні хворих до санаторно-курортних, реабілітаційних закладів та спеціалізованих закладів охорони здоров'я;
 • якість надання медичної допомоги із внесенням до медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого записів щодо корекції діагнозу, плану обстеження, лікування, стану працездатності;
 • ефективність диспансерного спостереження, оздоровлення хворих, які часто та тривало хворіють;
 • якість проведення періодичних медичних оглядів та виявлення захворювань, узяття на диспансерний облік хворих, проведення їхнього оздоровлення, у тому числі інвалідів, яким МСЕК розроблена індивідуальна програма реабілітації інваліда;
 • внесення до листка непрацездатності (довідки) та медичної карти амбулаторного(стаціонарного) хворого відміток про порушення хворим призначеного режиму лікування;
 • дату закриття листка непрацездатності при встановленні групи інвалідності та проведенні реабілітаційних заходів;
 • роботу лікуючих лікарів із вивчення і профілактики захворюваності та інвалідності.

       9. Направляє хворих у складних для діагностики та (або) лікування випадках на консультації до інших спеціалізованих та високоспеціалізованих закладів охорони здоров'я.

      10. Надає пропозиції керівництву установи щодо притягнення до відповідальності медичних працівників, які вчинили порушення при встановленні діагнозу, призначенні відповідного обстеження та лікування, видачі, продовженні та заповненні документів, що засвідчують ТН, та оформленні медичної облікової документації.

      11. Надає пропозиції керівництву установи щодо вдосконалення організації ЕТН.

3. Третій рівень.

Лікарсько-консультативна комісія  здійснює свою діяльність відповідно до Положення про ЛКК ДУ «ТМО», затвердженого наказом ДУ «ТМО»

 

Графік роботи ЛКК: З понеділка по п’ятницю з 13-30 по 15 00.
Кабінет №304

4. Четвертий рівень.

Голова ЛКК:

1) Очолює ЛКК і забезпечує її роботу згідно з наказом начальника ДУ «ТМО».

2) Здійснює роботу щодо підвищення кваліфікації лікарів із питань ЕТН.

3) Забезпечує своєчасне вивчення лікарями чинних нормативно-правових актів з питань ЕТН.

4) Організовує заходи, спрямовані на підвищення якості ЕТН.

5) Проводить інструктаж із ЕТН з лікарями, які прийняті на роботу до ДУ «ТМО» та мають дозвіл  на видачу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

6) Консультує хворих із складними щодо визначення працездатності випадками і після особистого огляду хворого за поданням заступника начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи та ЕТН або завідувача відділення та лікуючого лікаря, із залученням необхідних фахівців, визначає подальшу тактику лікування хворого і стан його працездатності.

7) Забезпечує постійний контроль і перевірку дотримання лікарями ДУ «ТМО» чинного законодавства, інших нормативно-правових документів із ЕТН:

 • правильності і своєчасності встановлення діагнозу, проведеного обстеження, призначеного лікування, обґрунтованості видачі та продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність;
 • строків тимчасової непрацездатності з урахуванням ступеня тяжкості захво¬рювання, орієнтовної тривалості лікування хворих (по лікарні (з поліклінікою), відділеннях, кабінетах; за днями тижня, лікарями, нозологічними формами захворювань тощо);
 • обґрунтованості відбору і направлення до санаторно-курортних та реабілітаційних закладів,  спеціалізованих закладів охорони здоров'я;
 • виконання заходів із медико-соціальної реабілітації;
 • дотримання стандартів медичних технологій лікувально-діагностичного процесу та протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями;
 • проведення експертизи якості первинної медичної облікової документації на різних рівнях експертизи і у різні строки тимчасової непрацездатності та за результатом проведеного лікування з оцінюванням ефективності лікувально-діагностичного процесу;
 • дотримання порядку обліку, зберігання, розподілу та використання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.

8) Забезпечує взаємодію з:

 • фондами соціального страхування – щодо дотримання лікарями нормативно-правових актів із питань експертизи тимчасової непрацездатності;
 • медико-соціальною експертною комісією – з питань якості обстеження і лікуван¬ня хворих, їхньої реабілітації, вивчення причин інвалідності.

 9) Аналізує виявлені недоліки, що впливають на якість ЕТН та прийняття рішення за результатами аналізу у межах своєї компетенції. Розв'язує питання про необхідність додаткового обстеження хворих зі складною щодо встановлення діагнозу патологією.
10) Організовує роботу лікарів із вивчення причин захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, бере участь у проведенні системи заходів щодо профілактики і зниження захворюваності. Узагальнює матеріали та готує аналітичні довідки з цього питання для розгляду на оперативних нарадах, медичній раді.
11) Розглядає звернення громадян щодо визначення їхньої працездатності, складних і конфліктних випадків, претензій громадян і зацікавлених організацій, страхових компаній, фондів соціального страхування.
12) Відповідно до плану проводить оперативні наради з питань ЕТН із медичними працівниками закладу, наради із залученням представників фондів соціального страхування.
13) Приймає рішення щодо проведення повторної ЕТН з оглядом хворого у випадках виявлення необґрунтованої видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.
14) Надає пропозиції керівництву ДУ «ТМО» про притягнення до відповідальності медичних працівників, які порушили порядок видачі, продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, та оформлення медичної облікової документації.
15) Виносить на розгляд медичної ради ДУ «ТМО» питання з ЕТН.
16) Подає начальнику ДУ «ТМО» пропозиції щодо вдосконалення ЕТН.

(с) 2024

Запис до лікаря