Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

Інформація для пацієнта

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ (кабінети №202 та 303)

1. Медичні огляди водіїв транспортних засобів.   

Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортними засобами, враховуючи перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами.

Медична довідка для водіїв за формою 083/о потрібна в таких випадках:

 • Проходження ТО (техогляд);
 • Здача іспиту на право керування засобом пересування для всіх категорій;
 • Оновлення водійського посвідчення та інших подібних документів;
 • Відновлення втрачених водійських прав та інших подібних документів.

Медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактора). В окремих випадках для уточнення діагнозу спеціалістами медичної комісії особі призначаються індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду особи та дані щодо перебування її на психіатричному обліку за місцем проживання.

За результатом попереднього (періодичного) медичного огляду медична комісія видає Медичну довідку за формою 083/о.

Комісія з медичних оглядів водіїв транспортних засобів працює на базі лікарні(з поліклінікою)ТМО.

Перелік документів,необхідний для допущення кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів до проходження медичного огляду:

 • Паспорт особи,що бажає пройти медичний огляд.
 • Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду – форма 122-2/о.
 • Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду – форма 140/о.
 • Дві фотокартки розміром 3см. x 4см.

 

2. Медичні огляди медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи (ф. N 127/о (облікова), є єдиним документом, що видається громадянину лікувально-консультативною комісією після проведення медичного огляду з метою вирішення питання про наявність або відсутність медичних протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576 'Про затвердження Положення про дозвільну систему' та від 7 вересня 1993 р. N 706 'Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії'.

Питання про видачу медичної довідки вирішується лікарсько-консультативною комісією, до складу якої входять: голова комісії ,лікар-терапевт,лікар- невропатолог, лікар- отоларинголог, лікар-офтальмолог. Перелік лабораторних та функціональних обстежень включає в себе обов'язковий обсяг (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору), а також індивідуальні додаткові обстеження, що призначаються лікарями - членами лікарсько-консультативної комісії. При вирішенні питання про видачу медичної довідки обов'язково враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина, дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку.

Перелік документів,необхідний для проходження медичного огляду:

 • Паспорт особи,що бажає пройти медичний огляд.
 • Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду – форма 122-2/о.
 • Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду – форма 140/о.
 • Дві фотокартки розміром 3см. x 4см.

3. Проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, та видачі їм особистих медичних книжок(Форма № 1-ОМК).

Метою проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров'я працюючого населення.

Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар- дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927.

В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.

Перелік документів,необхідний для проходження медичного огляду:

 • Паспорт особи,що бажає пройти медичний огляд.
 • Фотокартка розміром 3см. x 4см.

4. Проведення попереднього та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та медичному огляді осіб віком до 21 року.

Попередній медичний огляд.

Під час прийняття на роботу проводять обов’язковий попередній медичний огляд.

Його мета:

 • визначити стан здоров'я працівника і зареєструвати показники здоров'я. На основі цього огляду визначають можливість працівника виконувати професійні обов’язки в конкретному виробничому середовищі без погіршення стану здоров'я.
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Перелік загальних медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу наведено у додатку 6 до Переліку № 246.

Для проходження медичного огляду працівник пред'являє до Комісії:

 • направлення, видане роботодавцем за встановленою Формою(додаток№3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій ,затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р)
 • паспорт або інший документ, що посвідчує його особу
 • медичну карту амбулаторного хворого .
 • працівники, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляд.
 • працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
 • працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

Періодичні медичні огляди

Метою періодичні медичних оглядів є:

 • своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розробки індивідуальних та групових лікувально- профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику,проведення відповідних оздоровчих заходів.

(с) 2024

Запис до лікаря